ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο στην Αλεξανδρούπολη λειτουργεί τμήμα Ψηφ. Ορθοπαντογραφίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:
  • Πανοραμικές Οδόντων
  • Κεφαλομετρικές​
Κλείστε άμεσα το δικό σας ραντεβού με ένα τηλεφώνημα στο 25510 31110.
image-322044-gallery14.png